ค้นหาบล็อกนี้

...ลำโพง ” เสียงมันดัง แต่ ” ลำพัง ” เสียงมันเงีียบ...

วันพฤหัสบดีที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555

ประวัติชื่อ นางสาว  อำภา  อุ่นภักดี

รหัสนักศึกษา 534188051

คบ.2  เอก  ประถมศึกษา  หมู่  1

อายุ 19  ปี  เกิด 11/02/35

MV เพลง เรื่องของเรา ดา เอ็นโดรฟิน